دانلود پروژه معماری با موضوع طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

جزئیات بیشتر / منبع / دانلود

Designing a residential complex with an approach to promoting social interactions

دسته: رساله معماری

دانلود پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

این رساله معماری برای فوق لیسانس و یا ارشد آرشیتکتی آماده گردیده است با موضوع «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (با فرمت ورد آفیس word همراه با ویرایش متن و… می باشد)

دانلود پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

این پایان نامه بوسیله گروه معماری تلار آماده گردیده است. از این نوع و تیپ پروژه معماری شبیه به هم در هیچ سایتی گذاشته نشده است . پروژه پایانی که رساله ورد این فایل به تعداد صفحات ۱۵۷ صفحه آماده گردیده است . و شامل ۷۷ منبع می باشد. متن مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و به منظور ارائه رساله کارشناسی ارشد معماری مناسب هست.
این فایل همچنین دارای امکان ویرایش می باشد رساله به صورت ورد آفیس بوده با فهرست کامل مطالب، جداول، عکس ها ،… می باشد.

چکیده:

تجدد و به تبع آن مهاجرت و شهرنشینی، مشکلات عدیده‌ای را برای محیط‌های مسکونی فراهم آورد و بافت‌های شهری را تبدیل به محیط‌های خشک، پرمصرف، فاقد حریم و حس تعلق مکان و همسایگی و… کرده است. در این فضاها انسان‌ها در جوار هم، همدیگر را نمی‌شناسند و اصولاً این آشنایی را مهم نمی‌دانند. حریم و عرصه‌های انسانی و فضایی در مسکن امروزی از بین رفته است حتی خانواده‌ها از مسایل مختلف دیگری مثل محل بازی بچه‌ها، حریم محله، سایه‌اندازی و اشرافیت بصری و… اظهار نارضایتی می‌کنند.

بافت جدید با ترکیب جمعیتی اغلب مهاجر از روستاها اطراف با خرده فرهنگ‌های متفاوت و گاه متضاد، طی نیم قرن گذشته به شدت در معرض تحولات کالبدی و فضایی ناشی از ناآگاهی مردم و مسئولان بوده است، در همین راستا برای بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت فضاهای شهری به خصوص مسکونی و تغییر نگرش مردم به مسکن، یکی از راهبردهای اساسی برای رفع این مهم، طراحی بر اساس اصول و معیارهای اجتماعی و فرهنگی از جمله همسایگی است.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با آسیب‌شناسی وضع موجود بافت، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی عوامل مؤثر در طراحی و رضایت‌مندی ساکنین مجتمع‌های مسکونی(با نگاه ویژه به عرصه‌های عمومی و نیمه عمومی مجموعه‌های مسکونی)، مشخص کرده و به عنوان راهکاری برای طراحی فضاهای مسکونی ارائه نماید.

فهرست مطالب:

فصل یک: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع. ۵

۱-۴- اهداف طرح.. ۶

۱-۵- پیشینه موضوع. ۷

۱-۶- روش انجام تحقیق.. ۹

فصل دو: مبانی نظری.. ۱۰

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- تعریف خانه. ۱۲

۲-۲-۱- کارکردهای خانه. ۱۳

۲-۲-۲- اصول خانه ایرانی.. ۱۷

۲-۲-۳- مفهوم خلوت و ازدحام در خانه. ۲۱

۲-۲-۳-۱- خلوت در خانه‌های سنتی ایران. ۲۴

۲-۲-۳-۲- خلوت در خانه‌های معاصر ایران. ۲۶

۲-۳- سکونت و مسکن.. ۲۸

۲-۳-۱- مفهوم سکونت… ۲۸

۲-۳-۲- تعریف مسکن.. ۲۹

۲-۳-۳- اهمیت مسکن.. ۳۱

۲-۳-۴- مسکن مطلوب… ۳۲

۲-۳-۵- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن.. ۳۴

۲-۴- مجتمع‌های مسکونی.. ۳۶

۲-۴-۱- محیط مسکونی.. ۳۶

۲-۴-۲- مجموعه مسکونی.. ۳۷

۲-۵- تعاملات اجتماعی و اجتماع‌پذیری.. ۴۱

۲-۵-۱- تعریف روابط اجتماعى.. ۴۲

۲-۵-۲- پیشینه نظریات مرتبط با تعاملات اجتماعی.. ۴۴

۲-۵-۳- تبیین معیارهای موثر در تعاملات اجتماعی.. ۴۵

۲-۵-۴- محیط‌های ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی.. ۴۸

فصل سه: نمونه‌های مشابه. ۵۲

۳-۱- مقدمه. ۵۳

۳-۲- نمونه‌های داخلی.. ۵۴

۳-۲-۱- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان. ۵۴

۳-۲-۲- ساختمان مسکونی نیاوران. ۶۱

۳-۲-۲-۱- تحلیل پلان‌ها۶۷

۳-۳- نمونه‌های خارجی.. ۶۹

۳-۳-۱- مجتمع مسکونی هالن.. ۶۹

۳-۳-۱- مجتمع مسکونی دانی بروک… ۷۴

۳-۳-۱-۱- مصالح و نما۷۶

۳-۳-۱-۲- دسترسی و ورودی‌ها۷۷

۳-۳-۲- طراحی مجتمع مسکونی مینتون. ۷۹

فصل چهار: مبانی طراحی و ویژگی‌های معماری.. ۸۳

۴-۱- مقدمه. ۸۴

۴-۲- الگوی فضایی-اجتماعی مسکن.. ۸۵

۴-۲-۱- سازماندهی فضا در خانه ایرانی.. ۸۵

۴-۲-۲- فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی.. ۸۶

۴-۲-۲-۱- امنیت و فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی.. ۸۸

۴-۲-۳- فضاهای باز مسکونی.. ۸۹

۴-۲-۳-۱- فعالیتهای مرتبط با فضای باز. ۹۱

۴-۳- تعاملات اجتماعی در مجموعه مسکونی.. ۹۴

۴-۳-۱- روابط خانه و مجتمع‌های زیستی.. ۹۴

۴-۳-۲- فعالیت‌هاى جمعى در فضاهاى عمومى یک مجتمع مسکونى.. ۹۵

۴-۳-۳- فضاهای باز و القاء تعاملات… ۹۶

۴-۴- عوامل موثر بر تقویت تعامل ساکنین مجتمع های مسکونی.. ۹۹

۴-۴-۱- محیط‌های اجتماع پذیر. ۱۰۰

۴-۴-۱-۱- سرزندگی و نشاط.. ۱۰۰

۴-۴-۱-۲- خوانایی و نمایانی.. ۱۰۱

۴-۴-۱-۳- امنیت… ۱۰۱

۴-۴-۱-۴- تناسبات انسانی.. ۱۰۲

۴-۴-۱-۵- حس تعلق و روح حاکم بر فضا۱۰۳

۴-۴-۱-۶- ویژگی‌های کالبدی.. ۱۰۳

۴-۴-۱-۷- عوامل معماری و محیطی.. ۱۰۴

۴-۴-۱-۸- طبیعت و فضای سبز. ۱۰۵

۴-۵- جمع‌بندی.. ۱۰۸

فصل پنج:استاندارهای طراحی و اصول فنی- اجرایی.. ۱۱۰

۵-۱- مقدمه. ۱۱۱

۵-۲- ابعاد و استاندارهای طراحی.. ۱۱۲

۵-۲-۱- مکان‌یابی.. ۱۱۲

۵-۲-۱-۱- معیارهای مکانیابی مجموعه‌های مسکونی.. ۱۱۴

۵-۲-۲- گونه‌های مسکونی.. ۱۱۶

۵-۲-۳- ضوابط طراحی فضاهای عمومی مسکونی.. ۱۱۷

۵-۲-۳-۱- حیاط و فضای باز. ۱۱۸

۵-۲-۳-۲- پله فرار و آسانسور. ۱۱۹

۵-۲-۳-۳- پیش آمدگی ساختمانی.. ۱۱۹

۵-۲-۳-۴- پارکینگ…. ۱۲۰

۵-۲-۳-۵- ورودی.. ۱۲۱

۵-۲-۴- ابعاد داخلی واحدهای مسکونی.. ۱۲۱

۵-۲-۴-۱- آشپزخانه. ۱۲۲

۵-۲-۴-۲- نشیمن.. ۱۲۵

۵-۲-۴-۳-عرصه زندگی خصوصی.. ۱۲۷

۵-۲-۵- ملاحضات پدافندغیرعامل.. ۱۲۸

۵-۲-۶- ملاحظات اقلیمی مسکن.. ۱۳۱

۵-۲-۶-۱- وزش باد. ۱۳۱

۵-۲-۶-۲- رطوبت و بارندگی.. ۱۳۲

۵-۲-۶-۳- جهت تابش خورشید. ۱۳۲

۵-۳- تاسیسات و ویژگی‌های فنی.. ۱۳۴

۵-۳-۱- تهویه مطبوع و تاسیسات مکانیکی مجتمع های مسکونی.. ۱۳۵

۵-۴- جمع بندی و ارائه راهکارها۱۳۷

۵-۴-۱- راهکارهای کلی.. ۱۳۷

۵-۴-۲- راه کارهای پیشنهادی جهت طراحی ریز فضاها۱۳۷

۵-۴-۲-۱- اتاق‌ها۱۳۷

۵-۴-۲-۲- طراحی آشپزخانه. ۱۳۸

۵-۴-۲-۳- راه روها۱۳۹

۵-۴-۲-۴- فضای باز. ۱۳۹

۵-۴-۲-۵-فضاهای جمعی.. ۱۴۰

منابع:۱۴۱

 

نمونه تصویر مربوط این رساله پایانی در قسمت زیر :
رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش)

دانلود پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

توجه:

مسئولیت فایل معماری آرشیتکتی درباره دانلود پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی و متن ها و… در قسمت بالای همین صفحه بر عهده منبع و یا سایت اصلی که لینک داده شده است که در قسمت زیر پست موجود می باشد. و این سایت هیچ مسئولیتی در مورد خرید فروش این فایل عهده دار نمی باشد. و ممکن است متن ها به صورت جزیی در صفحه مقابل تغیر داده شده باشند پس در سایت اصلی متن و توضیحات پروژه معماری را دوباره بخوانید و بعد اقدام به خرید نمایید.

با تشکر

قوانین وبلاگ توجه کنید این وبلاگ یک بازار یاب است هیچ مسئولیتی در قبال فروش این فایل ها ندارد لطفا شکایات خود را در لینک هر محصولا که وارد سایت اصلی می شود مطرح نمایید با تشکر …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *